Camera trocar lifting in laparoscopy.
BSB Obst.&.Gyn
A short story
Mottagningsoperation (Swedish)
Mottagningsoperation abstrakt
Bättre incitament i sjukvården
Bättre incitament i sjukvården

Bo S Bergström "Bättre incitament kan korta vårdköerna" Newsmill

Publicerat i Newsmill 2011-04-14

DRG-systemet (DiagnosRelaterade Grupper) används inom Stockholms läns landsting för kategorisering av vårdtillfällen. Samma DRG-benämning gäller oavsett åtgärd i sluten eller öppen vård, men landstinget betalar mindre för åtgärd i öppen vård, trots lika eller bättre vårdresultat. Prissättningen signalerar att en patient med fler vårddygn, prismässigt är mer värd än en snabbt återställd patient. Ett så kallat negativt incitament föreligger alltså.

En mer passande prissättning är att ge lika betalt för samma vårdresultat oavsett behandling i sluten vård, öppen vård, på centralop eller mottagningsop. Ett sådant ersättningssystem utgör ett kraftfullt incitament till förenkling av vårdprocesser, ofta med kort vårdtid och hög vårdkvalitet som följd.

Operation på mottagningsop är exempel på ett förenklat arbetssätt (vårdprocess) som gynnas om lika pris gäller för samma vårdresultat, oavsett den faktiska kostnaden.

Att på en sådan mottagningsenhet bedriva patientuppskattad, högkvalitativ, operativ vård till mycket låg kostnad, med ersättning motsvarande DRG-priset för traditionell kirurgi, sporrar till att eftersöka och implementera operationsmetoder som med fördel kan utföras i lokalbedövning.

Ersättningssystemet användes på Mora kvinnoklinik - 1992/1998 - med resultatet att gynekologisk vård ökade (+29%), kostnader minskade (-22%) och väntetider kortades (-80%). År 2002 infördes samma system på kvinnokliniken Nordfjord sjukhus Norge. Summerade patientenkäter visade där nästan 100% nöjda patienter. År 2002-2006: 100, 97, 98, 99, 98%.

Andra exempel på kraftfulla incitament är

att budgetöverskott tillhör kliniken, under förutsättning att det följande årets priser justeras i överensstämmelse med de faktiska kostnaderna.

- att klinik som kontinuerligt bedriver effektivisering med sänkta kostnader som resultat, undantas när landstingets ledning pålägger generella osthyvelbesparingar.

- att när en kliniks förmåga till ytterligare besparingar, med bibehållen hög vårdkvalitet, nått vägs ände, tilldelas en årlig belöning motsvarande 1% av det gångna årets DRG-inkomster. Det sistnämnda, under förutsättning att kliniken tillhör de fem mest effektiva inom sitt landstingsområde, vore ett utmärkt incitament till att hålla sig kvar på en hög ranking i landstingets effektivitetsliga. Tilldelad belöning skulle fritt brukas av personalen.

Med generösa och kraftfulla incitament, kan landstingshuvudmännen bana en väg ut ur många klinikers dilemma med långa väntetider, knappa ekonomiska resurser och brist på personal. Innovativa kliniker som implementerar nya arbetsmetoder med lika eller bättre vårdresultat till låga kostnader, skall uppmuntras och inte kritiseras.

-------

"Nytänkande är svårtänkt för innovatören och svårt att tänka sig för andra."

Office Female SterilizationOffice-Based SurgeryLift Assisted Laparoscopy and Solo-Surgery Laparoscope Holder / Camera HolderStressinkontinens mottagningsoperationContactweb site chart