Camera trocar lifting in laparoscopy.
BSB Obst.&.Gyn
Stressinkontinens mottagningsoperation
Stress Urinary Incontinence (SUI) - Etiology/Pathology

Mottagningsoperation KK Mora     Mottagningsop

Patologi - anatomisk bakgrund till stressinkontinens


Figurer och text är utdrag från:  
PM - Utredning av urininkontinens (BSB 1991)

Kontinens-mottagning  KK Mora - uppstart 1991: 
Utredning och  behandling av urininkontinens."Trattformning" (funneling) 


Ett  fast stöd under proximala uretra  förhindrar  "trattformig" dragning i blåshalsområdet (funneling) - och botar stressinkontinens.


                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Urinröret består av minst 6 olika vävnadslager


              
Mottagningsoperation - MottagningsopOffice Female SterilizationOffice-Based SurgeryLift Assisted Laparoscopy and Solo-Surgery Laparoscope Holder / Camera HolderStressinkontinens mottagningsoperationContactweb site chart